Over ons

ReLogic is een applicatie die door ReFit | New Vision is ontwikkeld. ReFit | New Vision is een multidisciplinair consultancy bureau dat actief is op het vlak van vastgoed en huisvestingsvraagstukken en deze vanuit een integrale visie benaderd.

De partners van ReFit bieden een breed palet aan ervaringen en competenties op het vlak van huisvesting, project- en vastgoedmanagement. Onze persoonlijke inbreng wenden we aan om een duurzame relatie op te bouwen waarbij transparantie, no nonsense, de menselijke maat en plezier belangrijke ingrediënten vormen.

Op onze website vindt u een overzichtelijke weergave van wie wij zijn, wat we doen en voor wie wij dat doen.

Refit logo