Contractbeheer

Illustration contractbeheer

Inzicht in de huurcontracten

Een goede exploitatie van de portefeuille staat of valt bij inzicht in de huurcontracten; of er nu verhuurd of gehuurd wordt. Inzicht in de actuele huurinkomsten biedt een betrouwbare onderlegger voor inkomstenprognoses.

Maar ook het sturen op de duur (looptijden) van de overeenkomsten en zorgen voor een tijdige verlenging, aanpassing of opzegging zijn cruciaal aspecten die onderdeel uitmaken van professioneel vastgoedbeheer.

Contractbeheer meldingen

Wordt tijdig geïnformeerd

ReLogic beheert de contracten op een logische wijze. Er kunnen meerdere contracten (gebruikers) aan een object worden toegevoegd en beheerd. Looptijden worden bewaakt en een ingebouwde signaalfunctie zorgt er voor dat u tijdig actie kunt ondernemen. Zo kan in ReLogic ook de jaarlijkse indexering van huurcontracten worden verwerkt waardoor er altijd zicht is op de juiste, actuele huur.

Inclusief documentenbeheer

Uiteraard wordt er getoetst op de beschikbare verhuur oppervlakte en de werkelijk verhuurde (gecontracteerde) verhuur oppervlakte.
Vanzelfsprekend kunt u in ReLogic de relevante documenten zoals huurcontracten, algemene bepalingen en andere relevante documenten koppelen aan het object en direct bij de hand houden.

Contractbeheer bestanden

U kunt ook een persoonlijke
presentatie aanvragen

Met plezier verzorgen we een Demo presentatie van ReLogic voor u en/of uw organisatie.
U kunt ons daarvoor natuurlijk bellen of via de onderstaande knop een presentatie aanvragen.

Presentatie aanvragen