Objectprestaties

Inzicht in de objectprestaties

Strategische beslissingen omtrent de vastgoedportefeuille worden in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop een object presteert. De prestatie bepaalt immers of een object al dan niet “terecht” een gewenst onderdeel uitmaakt van de portefeuille.

Bekijk behaalde score per criteria

Prestaties zijn in beginsel objectgebonden en worden bepaald aan de hand van prestatiecriteria. In ReLogic is een vijftal basiscriteria opgenomen die kunnen worden aangevuld met twee klantspecifieke criteria.

Vergelijk de behaalde prestaties met andere objecten

ReLogic biedt u een overzichtelijke en visuele presentatie van de mate waarin het object presteert. De prestatie wordt getoetst aan uw eigen norm en bovendien vergeleken met vergelijkbare object(soort)en en de totale portefeuille.

Prestatie index

Sporthal X
Alle sporthallen
Alle objecten

U kunt ook een persoonlijke
presentatie aanvragen

Met plezier verzorgen we een Demo presentatie van ReLogic voor u en/of uw organisatie.
U kunt ons daarvoor natuurlijk bellen of via de onderstaande knop een presentatie aanvragen.

Presentatie aanvragen